Dagboeken

Een financieel dagboek is een onderdeel van de financiële boekhouding. In het dagboek vindt in chronologische volgorde aantekening plaats van alle bedrijfsgebeurtenissen die leiden tot wijzigingen in de grootte of samenstelling van het vermogen.
De volgende soorten dagboeken komen voor in de verwerkingen van de administratie:

• Bankboek
• Kasboek
• Inkoopboek
• Verkoopboek
• Memoriaal

Er kunnen van elk soort dagboeken meerdere dagboeken worden aangemaakt, zo kun je meerdere bankrekeningen verwerken in de administratie.

Bankboek:
In het bankboek worden alle mutaties die voorkomen op het bankrekeningnummer verwerkt. Dit gebeurd vaak elektronisch in een boekhoudpakket.
Aan de mutaties vanuit de bankgegevens worden grootboeknummers gekoppeld waardoor deze in het grootboek eenvoudig georganiseerd kunnen worden.

Kasboek:
Het kasboek is vergelijkbaar met het bankboek, het verschil is echter dat er in plaats van de bankmutaties nu alle kas/contante mutaties worden verwerkt. Vaak wordt deze mutaties eerst verwerkt in een fysiek kasboek of Excel overzicht.

Inkoopboek:
In het inkoopboek worden alle binnengekomen facturen die betaald moeten worden of misschien inmiddels al betaald zijn, verwerkt. Dit houdt in dat doormiddel van het invoeren van de facturen de uitgave op het juiste rekeningnummer worden geboekt. Hierdoor ontstaat er een schuld bij de crediteuren. Bij de verwerking van de bank- en kasboek worden de betaalde facturen afgeboekt van de crediteuren. Door een uitdraai te maken van de openstaande posten wordt er inzicht verkregen in kosten die al wel in de boekhouding zijn verwerkt maar nog niet zijn betaald.

Verkoopboek:
Het verkoopboek is vergelijkbaar met het inkoopboek alleen hier worden alle verkoopfacturen en omzet verwerkt. Door het invoeren van deze verkoopfacturen ontstaan er debiteuren en bij de verwerking van de bank- en of kasboek zal de post debiteuren weer dalen.

Memoriaal:
In het dagboek memoriaal worden de gegevens vastgelegd die niet in het in- en verkoopboek, bankboek of kasboek kunnen worden verwerkt.
Hierbij gaat het vaak om mutaties die een corrigerend karakter hebben zoals het toepassen van; privégebruik, voorraadmutatie, afschrijvingen en externe salarisverwerking.