Aftrekbare kosten

Wanneer zijn kosten aftrekbaar?

Kosten die nodig zijn om de werkzaamheden van de onderneming uit te kunnen voeren zijn aftrekbare kosten. Deze kosten zijn te verdelen in kosten die geheel aftrekbaar zijn, kosten die beperkt of gedeeltelijk aftrekbaar zijn en kosten die niet aftrekbaar zijn.

Als stelregel kan gehanteerd worden dat de geheel aftrekbare kosten voor de onderneming niet door een privé persoon gemaakt wordt.
Een voorbeeld hiervan is de aftrekbaarheid van kleding en werkkleding. Een privé persoon zal voor de persoonlijke verzorging kleding moeten kopen, dus de kleding is niet aftrekbaar voor een ondernemer. Daarin tegen moet bijvoorbeeld een schilder werkkleding (overall) aan, welke hij nodig heeft om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, deze kleding is dan wel aftrekbaar.

Voorbeelden van de verschillen in aftrekbare kosten:

Kosten die niet aftrekbaar zijn:
• Telefoonabonnement thuis
• Algemene literatuur
• Kleding
• Persoonlijke verzorging
• Geldboeten
• Vaartuigen voor representatieve doeleinde

Kosten die beperkt of gedeeltelijk aftrekbaar zijn:
• Voedsel, drank
• Representatiekosten
• Studiereizen
• Verhuiskosten
• Auto van de zaak
• Zakelijke kosten eigen auto
• Huur en/of onderhoudskosten van pand die zowel zakelijk al privé gebruikt wordt.

Kosten die geheel aftrekbaar zijn:
• Zakelijke telefoongesprekken vanuit huis
• Vakliteratuur
• Werkkleding
• Aktetassen

Gemengde kosten zijn kosten waarbij de zakelijke kosten ook privé worden gebruikt. Deze kosten zijn alleen voor het zakelijke gedeelte aftrekbaar. Als het persoonlijke gebruik de kosten overheerst zijn de kosten in zijn geheel niet aftrekbaar.

Voor representatiekosten, congressen, seminars en studiereizen geldt dat je een keuze hebt met betrekking tot de aftrekbaarheid. Of je hanteert een drempel van € 4.800 en alles wat meer aan kosten is gemaakt, is aftrekbaar.
Daarnaast kan er ook gekozen worden om 80 % van deze kosten af te trekken, hierdoor vervalt de drempel.
Kosten die gemaakt worden in de aanloopfase van een onderneming kunnen ook aftrekbaar zijn. Deze kosten moeten een duidelijke bedoeling hebben om de onderneming tot stand te brengen. Denk hierbij aan marktverkenningskosten en ingewonnen adviezen.

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden.