Balans

Wat is de balans eigenlijk?

Balans is een overzicht van je bezittingen en schulden. Een balans kan op verschillende manieren weergegeven worden. De meest voorkomende is een weergave met aan de linkerkant de Activa (debet) en aan rechter kant de Passiva (credit). De balans is een moment opname die op elk moment gemaakt zou kunnen worden. Voor de belastingdienst heb je vaak de balans per einde van het jaar nodig.

Bezittingen
De bezittingen worden onderverdeeld in vaste activa, vlottende activa en liquide middelen. Of anders gezegd; je investeringen waarop je afschrijft (vaste activa), je debiteuren en voorraden waar je binnen kort termijn geld van kan maken (vlottende activa) en je geldmiddelen (liquide middelen).

Schulden
Je schulden en je eigenvermogen worden weergegeven aan de passiva kant. Waarbij onderscheid gemaakt wordt voor je leningen/schulden die je langer dan één jaar lopen (langlopende schulden) en leningen/schulden die korter dan één jaar duren (kortlopende schulden). Waarbij je moet denken aan crediteuren, belastingschulden en negatieve bank te goeden.
Het verschil tussen je totaal van bezittingen minus de schulden is je eigenvermogen.

Eigen vermogen
De balans is zoals de naam al doet vermoeden altijd in evenwicht. De totale bezittingen is altijd even groot als de totale schulden en eigenvermogen samen. Hierdoor kan het dus zijn dat er een negatief eigen vermogen ontstaat. Dit houdt dan in dat je met de huidige stand je niet meer kan voldoen aan de schulden die je hebt.

Het eigenvermogen kun je ook berekenen door middel van je resultaat en privé mutaties:

 

Eigen vermogen per 1-1  € 20.000  
Resultaat € 35.000 +
Privé mutaties € 30.000
Eigen vermogen per 31-12 € 25.000  

Privé mutaties
De privé mutaties zijn (vaak) geldmiddelen die uit de onderneming worden overgeboekt naar privé. Dit heet dan een privé onttrekking. Het kan ook zijn dat er geld vanuit privé in de onderneming wordt gebracht. Meestal zie je dit bij het opstarten van een onderneming, waarbij een gedeelte van het spaargeld wordt gebruikt voor het opstarten van de onderneming. Dit heet dan een privé storting. Als je de privé stortingen en onttrekkingen bij elkaar neemt zijn dit de privé mutaties. Het kan dus ook zijn dat de privé mutatie het eigenvermogen vergroot i.p.v. verkleint.

 

 

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden.