Facturen

Verkoopfacturen

Als ondernemer ben je verplicht een factuur op te stellen voor leveringen van goederen en diensten die geleverd worden aan andere ondernemers. Ook rechtspersonen die geen ondernemer zijn moeten een factuur ontvangen. Denk hierbij aan verenigingen en stichtingen.

De facturen die naar je klanten verstuurd worden moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. De meeste zijn logisch maar het is toch goed om je factuur eens goed te bekijken of alle wettelijke bepalingen erin zitten:

• Volledige naam en adres van de afnemer
• Volledige naam en adres van de onderneming
• Omzetbelastingnummer van de onderneming
• KvK nummer van de onderneming
• De datum waarop de factuur is uitgereikt
• Een uniek volgnummer
• Een omschrijving van de goederen of diensten die geleverd zijn
• Het aantal geleverde goederen of diensten
• De datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd
• Het bedrag exclusief omzetbelasting
• Het omzetbelasting tarief
• Het omzetbelasting bedrag

Facturen kunnen op verschillende manieren worden opgesteld. Geschreven, via de computer met bijvoorbeeld Word of Excel, of via een speciaal ontwikkeld software programma. De keuze die gemaakt wordt hangt vaak af van de aantal facturen die verstuurt worden en de kennis van de benodigde programma’s.

Een facturatieprogramma binnen uw huidige boekhoudpakket heeft als voordeel dat de omzet gelijk verwerkt wordt in de administratie. Het nadeel hiervan is dat het meestal duur en uitgebreid pakket is wat vaak niet optimaal wordt benut.

De factuur moet uiterlijk op de 15e dag van de maand die volgt op de maand waarin de dienst of product is geleverd. Een kopie van de verstuurde facturen moeten minimaal 7 jaar bewaard blijven.

De volgende ondernemers hoeven niet aan de factuureisen te voldoen:
• Ondernemers in taxivervoer en openbaar vervoer
• Ondernemers in de horeca
• Ondernemers die vrijgestelde goederen of diensten leveren
• Ondernemers die vallen onder de landbouwregeling en/of veehandelsregeling
• Ondernemers die hebben afgesproken dat de afnemer de factuur maakt.

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden.