Soorten belastingen

Er zijn verschillende soorten belasting die geheven worden, hieronder volgt een kleine uitleg over de aantal van deze belastingen.

Inkomstenbelasting: Dit is belasting over het inkomen uit werk, financiële belangen in een Vennootschap en over vermogen
• Omzetbelasting: Dit is de belasting over toegevoegde waarde, het verschil tussen ontvangen BTW en betaalde BTW wordt aangegeven bij de belastingdienst.
• Vennootschapsbelasting: Dit is de belasting die geheven wordt over het resultaat van een BV of NV.
• Loonbelasting: Dit is de berekende loonbelasting en premie volksverzekeringen die moet afdragen worden over het loon van de medewerkers.
• Erfbelasting: Deze belasting wordt geheven over de erfenis
• Schenkbelasting: deze belasting wordt geheven over een ontvangen en gedane schenking.
• Motorrijtuigenbelasting: Deze belasting wordt geheven over de aanwezigen motorrijtuigen.
• Overdrachtsbelasting: deze belasting wordt berekend bij de overdracht van een onroerend goed of het recht op een onroerend goed.
• Assurantiebelasting: dit is de berekende belasting op verzekeringen, dit is niet aftrekbaar voor de omzetbelasting.
• Dividendbelasting: Deze belasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Een vennootschap die dividend uitkeert is verplicht de dividendbelasting in te houden en aan de belastingdienst uit te betalen.
• Kansspelbelasting: Dit is belasting die geheven wordt over een prijs die gewonnen wordt bij een kansspel.

Wij gebruiken cookies om u de beste ervaring op onze website te bieden.